اقتصادیدسته‌بندی نشده

کدام وزارتخانه های دولت سیزدهم در زمینه مسئولیت اجتماعی فعال ترند؟

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:دولت سیزدهم از جمله دولت هایی بوده که به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه داشته است. موضوع مسئولیت اجتماعی از زمانی که دولت روی کار آمده در ادبیات رئیس جمهور و مدیران دولتی مورد تأکید قرار گرفته و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تلاش کرده اند در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت کنند.

هر چند این تلاش ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد اما تلاش بخش های مختلف دولت در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی می تواند زمینه ساز تقویت مفهوم مسئولیت اجتماعی و فراگیری آن در کشور شود.

در بین وزارتخانه های دولت برخی توجه ویژه تری به موضوع مسئولیت اجتماعی داشته و در مقابل برخی وزارتخانه ها مفهوم مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود در نظر نگرفته اند.

 کدام وزارتخانه ها در زمینه مسئولیت اجتماعی فعال ترند؟

در بین وزارتخانه های دولت سیزدهم یکی از وزارتخانه هایی که به صورت جدی موضوع مسئولیت اجتماعی را در دستور کار قرار داده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

بخش های مختلف این وزارتخانه نگاه ویژه ای به موضوع مسئولیت اجتماعی داشته اند و از سوی دیگر مدیران این وزارتخانه در جلسات مختلف مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت می کنند و دیدگاه های خود را بیان می کنند.

یکی از اقدامات این وزارتخانه تلاش برای ملزم کردن شرکت های دولت به انجام مسئولیت های اجتماعی بود که تاکنون محقق نشده است.

در دولت گذشته نیز این وزارتخانه نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی اهتمام داشت اما در دولت سیزدهم این توجه بیشتر از گذشته شده است.

وزارت نفت دیگر وزارتخانه ای است که نسبت به مفهوم مسئولیت اجتماعی نگاه ویژه ای دارد.توجه وزارت نفت به موضوع مسئولیت اجتماعی در دولت گذشته نیز وجود داشت و این وزارتخانه یکی از وزارتخانه هایی است که در سال های اخیر به صورت برنامه ریزی شده و با استراتژی به موضوع مسئولیت اجتماعی ورود کرده است.

وزارتخانه دیگری که موضوع مسئولیت اجتماعی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده وزارتخانه بهداشت است.این وزارتخانه نیز در دولت سیزدهم نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه جدی داشته و فعالیت های مثبتی در این زمینه انجام داده است.

وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه دیگری است که در دولت سیزدهم موضوع مسئولیت اجتماعی را در اولویت های خود قرار داده و تلاش می کند در این زمینه با استراتژی و برنامه ریزی حرکت کند.

وزارتخانه هایی که باید توجه جدی تری به مسئولیت اجتماعی داشته باشند

برخی وزارتخانه ها می بایست نقش جدی تری در زمینه مسئولیت اجتماعی داشته باشند و در این زمینه دارای برنامه و استراتژی باشند که تاکنون چنین رویکردی از آنها مشاهده نشده است.

این وزارتخانه ها تنها به بیان کلیات درباره مسئولیت اجتماعی بسنده کرده و فاقد برنامه ریزی منسجم در زمینه مسئولیت اجتماعی هستند.

وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان و… از جمله وزارتخانه هایی هستند که نسبت به مسئولیت اجتماعی توجه دارند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام می دهند.

با این وجود اقداماتی که این وزارتخانه ها انجام می دهند به شکل قابل قبول و با برنامه و استراتژی نیست.

در شرایطی می توان عنوان کرد که موضوع مسئولیت اجتماعی به اولویت مهم  یک وزارتخانه تبدیل شده که یک وزارتخانه دارای برنامه مدون در زمینه مسئولیت اجتماعی باشد و برای نهادینه شدن و تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه تلاش کند.

نقش کلیدی دولت در تحقق مسئولیت اجتماعی

یکی از مهم ترین نهادهایی که می تواند در زمینه مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار باشد دولت ها هستند. دولت ها با حمایت از مسولیت اجتماعی به عنوان یک اولویت مهم می توانند شرایطی را فراهم کنند که دستگاه اجرایی کشور نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی حساس شده و آن را در اولویت های نخست خود قرار بدهند.

به صورت کلی دولت ها با چهار رویکرد برنامه های نظارتی، سیاستهای تشویقی، سیاستهای تنبیهی و برنامه های متقاعد سازی می توانند در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی نقش آفرینی کنند.

دولت ابزارهای زیادی در اختیار دارد که می تواند از آنها برای ترویج مسئولیت اجتماعی استفاده کند. مهم ترین این ابزارها تریبون های عمومی است که در اختیار دولت قرار دارد و دولت می تواند از این ابزار برای ترویج مسئولیت اجتماعی استفاده کند.

استفاده از کلیدواژه ترویج مسئولیت اجتماعی  در سخنرانی های مسئولان دولتی و تأکید روی این موضوع رویکرد دیگری است که دولت می تواند در این زمینه در پیش بگیرد.

به صورت کلی دولت ها نقش مهمی در فراگیری و نهادینه شدن مفاهیم جدید در جامعه دارند و به همین دلیل می توان یکی از مهم ترین رسالت های دولت را ترویج مسئولیت اجتماعی به شمار آورد.

Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا