دسته‌بندی نشده

وزارت صمت مهم ترین اما ضعیف ترین وزارتخانه در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:در همه کشورها دولت ها نقش مهمی در توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی دارند و به تبع آنها وزارتخانه های مختلف نیز در چنین وضعیتی قرار دارند.

برخی از وزارتخانه ها دارای مسئولیت اجتماعی حاکمیتی هستند و باید نقش حمایتی و نظارتی در زمینه مسئولیت اجتماعی داشته باشند در حالی که برخی وزارتخانه ها می بایست در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی فعالیت کنند وشرکت های زیر مجموعه خود را موظف کنند در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی حرکت کنند.

در این بین برخی وزارتخانه می بایست در هر دو زمینه مسئولیت اجتماعی حاکمیتی و شرکتی فعالیت کنند که وزارت صمت یکی از این وزارتخانه ها به شمار می رود.

وزارت صمت از گستره وسیعی برای مسئولیت اجتماعی حاکمیت و شرکتی برخوردار است و می تواند از ظرفیت های موجود در این وزارتخانه در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی و حاکمیتی استفاده کند.

با این وجود علی رغم اینکه وزارت صمت مهم ترین وزارتخانه برای انجام مسئولیت اجتماعی است این وزارتخانه در زمینه های مختلف جز ضعیف ترین وزارتخانه ها در زمینه ترویج و تحقق مسئولیت اجتماعی به شمار می رود.

وزارت صمت و اقدامات ترویجی در زمینه مسئولیت اجتماعی

یکی از مهم ترین اقدامات یک وزارتخانه در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی ترویج مسئولیت اجتماعی در بین زیر مجموعه خود است. این در حالی است که وزارت صمت در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی فاقد یک استراتژی مدون و کاربردی برای شرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه خود است.

این وضعیت در شرایطی است که شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه وزارت صمت اعم از صنایع کوچک و بزرگ از ظرفیت های زیادی برای مسئولیت اجتماعی برخوردار هستند و به همین دلیل انتظار از این وزارتخانه به عنوان نهادی که از ظرفیت های متعددی برای انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی برخوردار است زیاد است.

در ادبیات مدیران وزارت صمت نیز مفهوم مسئولیت اجتماعی به عنوان یک کلید واژه جدی مورد استفاده قرار نمی گیرد و مدیران این نهاد دولتی توجه اندکی به این مفهوم نشان می دهند.

یک وزارتخانه برای ترویج مفهومی مانند مسئولیت اجتماعی باید دارای برنامه و استراتژی باشد تا شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه به صورت جدی به این مفهوم توجه کنند. این در حالی است که این اتفاق در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در وزارت صمت تاکنون رخ نداده است.

عدم شفافیت بودجه وزارت صمت درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی

وزارتخانه هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کنند به صورت مشخص بودجه هایی که به این موضوع اختصاص می دهند را عنوان می کنند تا افکار عمومی جامعه در جریان اقدامات  چنین وزارتخانه هایی قرار بگیرند.

نمونه بارز این وزارت خانه وزارت نفت است که هر ساله بودجه ای که به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص می دهد را همراه با جزئیات آن مشخص می کند.

این در حالی است که این اتفاق در وزارت صمت رخ نمی دهد و مسئولان وزارت صمت بودجه ای که به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی اختصاص پیدا می کند را به صورت شفاف بیان نمی کنند.

به نظر می رسد موضوع اختصاص بودجه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی به صورت جدی دردستور کار مدیران وزارت صمت قرار ندارد.

 وزارت صمت و ضعف در مسئولیت اجتماعی حاکمیتی

مسئولیت اجتماعی حاکمیتی از جمله بخش هایی از مفهوم کلی مسئولیت اجتماعی است که به جنبه های حمایت و نظارتی نهادهای کلان جامعه اشاره دارد.

بخش های مهم اداره کننده جامعه می بایست نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی اهتمام داشته باشند و برای آن سیاست های تشویقی و تنبیهی در نظر بگیرند و ازشرکت ها و بنگاه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند حمایت کنند و حتی برای آنها قوانین تسهیل کننده در نظر بگیرند.

از سوی دیگر موضوع حاکمیت شرکتی قرار دارد که ارتباط مستقیمی با مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است.

حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می شود حاکمیت شرکتی خود باید انگیره های مالی را برای هیات مدیره و مدیریت در جهت پیگیری اهدافی که به نفع شرکت و سهامداران است را فراهم نماید و نظارت موثر را تسهیل کند و در نتیجه شرکتها را به استفاده اثربخش تر از منابع تشویق کند.

در واقع، حاکمیت شرکتی نظامی است که شرکت ها به وسیله آن تحت هدایت و کنترل قرار می گیرند. ساختار حاکمیت شرکتی به اشکال و صور قابل پیاده سازی است که به ساختار  سازمان و نوع فرهنگ غالب بستگی دارد.

در چنین شرایطی به نظر می رسد وزارت صمت در زمینه مسئولیت اجتماعی حاکمیتی نیز دارای ضعف است و نه تنها سیاست تشویقی و تنبیهی برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه خود تدوین نکرده بلکه در زمینه نظارتی و حمایتی نیز تلاشی از خود نشان نداده است.

 


Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا