دسته‌بندی نشده

مقایسه وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران با کشورهای قاره آسیا

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: کشورهای قاره آسیا در سال های اخیر توجه جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی داشته اند.این توجه نیز در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.

برخی از کشورها توجه بیشتری داشته و برنامه ریزی های دقیق تری انجام داده اند و در مقابل برخی کشورها تنها به صورت کلی به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه داشته اند و به همین دلیل هنوز در ابتدای راه قرار دارند.

این در حالی است که به صورت کلی توجه کشورهای آسیایی به مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا کمتر بوده و هنوز در این زمینه راه درازی پیش روی کشورهای آسیا و منطقه قرار دارد.

در بین کشورهای منطقه کشورهایی مانند ترکیه و امارات از وضعیت بهتری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی برخوردار هستند و سیاست هایی که در سال های اخیر در پیش گرفته اند با موفقیت های بیشتری همراه بوده است.

در بین کشورهای عربی کشورهایی مانند عمان و قطر نیز در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت کرده اند. به نظر می رسد عمده فعالیت های کشورهای عربی پیرامون موضوع انرژی و انرژی پاک بوده و کمتر به جنبه های دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه داشته اند.

در عین حال برخی شرکت های عربی به صورت جدی به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه کرده و موفقیت هایی نیز به دست آورده اند.این رویکرد اما هنوز به صورت سیستمی و ساختاری نیست و نمی توان در بین کشورهای عربی ساختارهایی را مشاهده کرد که به صورت جدی به مسئولیت اجتماعی توجه داشته باشد.

در آسیای شرقی و جنوب شرقی کشورهایی مانند چین،ژاپن و سنگاپور گام های مهمی در زمینه مسئوایت اجتماعی برداشته شده  است. وضعیت چینی ها در این زمینه از بقیه بهتر است هر چند شرکت های ژاپنی نیز موفقیت های مهمی در زمینه مسئولیت اجتماعی به دست آورده اند.

تمرکز کشورهایی مانند سنگاپور بیشتر پیرامون مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکتی بوده است.

هند تنها کشوری در جهان و آسیا است که مسئولیت اجتماعی شرکتی را به صورت قانون درآورده و به همین دلیل جایگاه ممتازی در بین کشورهای دیگردر زمینه مسئولیت اجتماعی به دست آورده است.

در شرایط کنونی بسیاری از کشورها که به دنبال تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی هستند نیم نگاهی به سیاست های هند و دستآوردهایی که این کشور  در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی به دست آورده دارند. به هر حال هند در حال تجربه رویکردی است که در  کشورهای دیگر وجود ندارد.

در بین کشورهای آسیایی ایران کشوری است که در سال های اخیر به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه کرده و دستآوردهایی نیز داشته است. هر چند هنوز مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران یک مفهوم جدید است و در فرهنگ سازمانی و شرکتی ایران نهادینه نشده است.

با این وجود حرکتی که در ایران در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی صورت گرفته می تواند نوید بخش دستآوردهای مهمی باشد.

در برخی کشورهای آسیایی دولت  به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه کرده و همین رویکرد باعث شده این موضوع  از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد. این در حالی است که هنوز این اتفاق در ایران رخ نداده و دولت و حاکمیت به صورت جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه نکرده اند.

از سوی دیگر در برخی کشورها که دارای بخش خصوصی قوی هستند مسئولیت اجتماعی شرکتی به صورت جدی مورد توجه این بخش قرار گرفته است. این در حالی است که در ایران به دلیل اینکه بخش خصوصی با چالش های جدی مواجه است هنوز موفق نشده در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی گام های قابل توجهی بردارد.

نکته دیگر اینکه رسانه ها در کشورهایی مانند چین،ژاپن،ترکیه و امارات به کمک مسئولیت اجتماعی شرکتی آمده اند و در ترویج این مفهوم تأثیر گذار بوده اند. این در حالی است که این اتفاق هنوز در ایران رخ نداده و مسئولیت اجتماعی شرکتی به ادبیات رسانه ای کشور وارد نشده و یا کمتر وارد شده است.

همه این مسائل نشان می دهد  که وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران همراه با فراز و نشیب های  بوده است. این فراز و نشیب ها اجازه نمی دهد تحلیل دقیقی از وضعیت مسئولیت اجتماعی در ایران صورت بگیرد.

هر چند آنچه مشخص است این است که مسئولیت اجتماعی در ایران برای ادامه مسیر خود با چالش های جدی مواجه خواهد بود و نیاز به حمایت برای عبور از این چالش ها خواهد داشت.

در مقایسه بین وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران و دیگر کشورهای آسیایی باید به این نکته اشاره کرد که اقدامات و برنامه ریزی هایی در زمینه تحقق و ترویج مسئولیت اجتماعی در ایران صورت گرفته اما این اقدامات و برنامه ریزی ها کافی نیست و باید به صورت جدی تری به این موضوع در کشور توجه شود.

 


Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا