دسته‌بندی نشده

بودجه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی چگونه هزینه می شود؟

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- ترانه مقدم:یکی از وزارتخانه هایی که در سال های اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده وزارت نفت بوده است.در همین راستا صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت نفت نیز در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند.

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که صنعت پتروشیمی با توجه به سرمایه در گردش زیادی که در اختیار دارد در زمینه کاهش فقر و بیکاری و توسعه اقتصادی جامعه  محلی تأثیرگذار نبوده و در سال های اخیر  علی رغم شعارهایی که صنعت پتروشیمی در زمینه مسئولیت اجتماعی می دهد میزان فقر و بیکاری در استان های جنوبی کشور بیشتر شده و از سوی دیگر مخاطرات زیست محیطی صنعت پتروشیمی بر اکوسیستم منطقه همچنان به عنوان یک تهدید بالقوه مطرح است.

به همین دلیل سوال مختلفی از مسئولان صنعت پتروشیمی در زمینه فعالیت های مسئولیت اجتماعی وجود دارد. اینکه صنعت پتروشیمی چه هزینه ای را  برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته است؟ منابع تأمین این هزینه ها کجاست؟ و از همه مهم تر اینکه صنعت پتروشیمی این منابع را به چه طریقی و در چه بخش هایی هزینه می کند؟بدون تردید پاسخ به این سوالات افکار عمومی را نسبت به فعالیت های صنعت پتروشیمی در زمینه مسئولیت اجتماعی آگاه خواهد کرد وسبب شفاف سازی خواهد شد.

پاسخ رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به سوالات رسانه مسئولیت اجتماعی

در این زمینه و برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع علی ربانی رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به سوالات مطرح شده از سوی رسانه مسئولیت اجتماعی پاسخ داده است.

ربانی در این زمینه گفت:بودجه مسئولیت اجتماعی در سنوات گذشته صرفاً در مجامع شرکتها تعیین و در مناطق در قالب شورای راهبردی و در سایر نقاط به صورت شرکتی و با هماهنگی بخش های مختلف و میزان چانه زنی صاحبان قدرت و نفوذ و بیشتر در حوزه جاری هزینه می شد.

در کمتر از دو سال گذشته که این مسئولیت بر عهده اینجانب در شرکت ملی صنایع پتروشیمی   قرار گرفت و تلاش گردید با شناسایی آسیب ها و انحرافات مسئولیت اجتماعی در مسیر صحیحی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد:در ابتدا به دلیل خصوصی بودن شرکتها و نداشتن حاکمیت سازمانی، شورایی تحت عنوان شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی تشکیل داده شد که در این شورا مدیران عامل هلدینگ های ۸۰ درصد شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی عضو بوده و سیاست گذاری و تعیین خط مشی ها در این شورا انجام می گردد.

از مصوبات این شورا برای هم افزایی و یکپارچگی اقدام های حوزه مسئولیت اجتماعی استفاده شده و همچنین ارائه داده های قابل اتکا به ذینفعان و تدوین استراتژی و اهداف مرتبط با آن در دستور کار قرار گرفته است.

ربانی خاطرنشان کرد:عملکرد سال ۱۴۰۰  صنعت پتروشیمی بر اساس بودجه مصوب شورای عالی مسئولیت اجتماعی می باشد؛ لیکن بخش عمده‌ای از آن به دلیل آماده نبودن استراتژی در ابتدا سال ۱۴۰۰ ( در شهریور نهایی و در اذر ماه به تصویب رسید) بر اساس شاخص ها و بعضاً بر اساس رویه های گذشته تعیین گردیده است.

از مجموع ۷۵۰ میلیارد تومان بودجه تعیین شده توسط شورای عالی مسئولیت اجتماعی برای صنعت پتروشیمی که توسط خود شرکت ها و شورای راهبردی مناطق ماهشهر و عسلویه سرمایه گذاری و یا هزینه می گردد ۷۰۵ میلیارد تومان  براساس سرفصل های مشخص شده محقق شده  که علت عدم تحقق صد در صد عدم مشارکت و جذب توسط دستگاهها اجرایی می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که بودجه موضوعات زیست محیطی ،مدیریت آب و انرژی و همچنین سرمایه گذاری در دانش و فناوری و ساخت داخل جز موضوعات اشاره شده از محل اعتبارات داخلی خود شرکت ها سرمایه گذاری می گردد و عدد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برآورد می شود.

ربانی تصریح کرد:دبیرخانه مسئولیت اجتماعی و اینجانب هیچ مداخله ای در حوزه دریافت و هزینه  کرد بودجه ها  نداشته و صرفاً با ترویج مفهوم صحیح مسئولیت اجتماعی و مشخص نمودن نقش شرکت ها در ایفای درست وظایف خود در این حوزه تلاش می نماییم.  مفهوم مسئولیت اجتماعی و اقدامات این حوزه را از دادن بسته های معیشتی و گاهاً ساخت چند پروژه در حوزه‌های مختلف و در ابتدا  رفع آلودگی ها و آثار منفی و پیامدهای صنعت بر محیط پیرامونی به عنوان یک اولویت و الزام پرداخته شده و ثانیاً تلاش شده در حوزه توانمند سازی و بهبود وضعیت اقتصادی محیط های پیرامونی با تقویت اقتصاد محلی و استانی به پایداری صنعت و محیط پیرامونی کمک نماییم و پروژه های مشارکتی را به سمت بهبود شاخص های توسعه شهری و روستایی که از میانگین و در مرحله بعد، برترین استان و کشور پایین تر است سوق دهیم.

واقعیت چه می گوید؟

علی رغم نکات مطرح شده توسط رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی  واقعیت ها در جامعه محلی بیانگر این است که صنعت پتروشیمی با وجود سرمایه در گردش زیادی که در اختیار دارد موفق نشده به توسعه اقتصادی جامعه محلی شتاب بدهد از سوی دیگر فقر و بیکاری را کاهش بدهد.

هر چند نمی توان صنعت پتروشیمی را متولی کاهش فقر و بیکاری قلمداد کرد اما با توجه به آسیب های احتمالی صنعت پتروشیمی به محیط زیست جامعه محلی در مناطق جنوبی کشور این انتظار وجود دارد که صنعت پتروشیمی بتواند در بالا بردن کیفیت زندگی مردم منطقه تأثیرگذار باشد که متأسفانه این وضعیت وجود نداشته است.

در رویکرد مسئولیت اجتماعی باید جامعه محلی در اولویت نخست قرار داشته باشد و برنامه ریزی ها در راستای افزایش سود به جامعه محلی قرار داشته باشد که تاکنون چنین نبوده است.


Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا