صفحه تماس با ما سایت گزارش پایداری

سایت گزارش پایداری به نشانی : www.gozareshepaydari.ir به شماره ثبت

فرم تماس با ما

تیم ما

سید رضا جمشیدی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

مریم شقاقی

معاون مدیر مسئول (خبرنگار بانک بورس و بیمه)

منیژه بازیار

سردبیر(خبرنگار اجتماعی)

محمورضا عیسی خانی

خبرنگار حوزه سلامت

احسان انصاری

خبرنگار اجتماعی

بیتا خداویسی

خبرنگار فرهنگ و هنر

پارسا جمشیدی

خبرنگار شبکه های اجتماعی

شریفه جمشیدی

خبرنگار اقتصادی

میلاد تکسیبی

خبرنگار حوزه سلامت

شیرین جمشیدی

خبرنگار حوزه سبک زندگی

بهرام حسن پور

عکاس خبری

امیر جهانگردی

آی تی

دکمه بازگشت به بالا